Становища
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Становища
Становище на БЦНП по Закона за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове (ЗНА, юли 2015 г.)

Във връзка със стартирано на 01.07.2015 от Министерси съвет обществено обсъждане по проектозакона за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове, Български център за нестопанско право публикува своето становище.
повече

Становище на БЦНП по проектозакона за изменение и допълнение на Закона на социално подпомагане

По повод предложения за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за социалното подпомагане, публикуван на 17 юни 2015г. от Министерството на труда и социалната политика (МТСП), Български център за нестопанско право в свое становище изразява конкретни бележки по текстовете на законопроекта.
повече

Становище на БЦНП във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

С настоящото становище искаме да изразим подкрепата си към инициативата на Министерство на правосъдието за промени в ЗЮЛНЦ.
повече

Становище на БЦНП по проекта за изменение на Закона за адвокатурата

На 20 февруари Български център за нестопанско право изпрати писмо до Председателя на Комисията по правни въпроси към Народното събрание, определена за водеща при разглеждането на ЗИД на Закона за адвокатурата, в което изложи своето становище по предложените промени.
повече

Становище до Конституционния съд относно тълкуване на чл.12, ал.2 от Констутуцията

Становище на група неправителствени организации, включваща Български център за нестопанско право, относно конституционно дело 01/2015 по повод отправено искане от Върховния Касационен съд - Общо събрание на Търговска колегия до Конституционния съд на Република България за тълкуване на чл.12, ал.2 от Констутуцията.
повече

Становище по проекта за изменение на ЗЮЛНЦ (2014)

Българският център за нестопанско право (БЦНП) подкрепя изработването и прилагането на закони и политики с цел развитие на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление в България, вярвайки че развитието на правната рамка на нестопанските организации е основен механизъм за създаване на независимо и проспериращо гражданско общество.
повече

Становище на Български център за нестопанско право по проекта за нов Наказателен кодекс и по-специално по чл. 305, ал. 3 (2014)

Българският център за нестопанско право (БЦНП) подкрепя изработване и прилагане на закони и политики с цел развитие на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление в България.
повече

Правото на юридическите лица с нестопанска цел, включително и на тези в обществена полза да извършат допълнителна стопанска дейност (2009)

Правото на юридическите лица с нестопанска цел, включително и на тези в обществена полза да извършат допълнителна стопанска дейност
повече

Становище относно конкурса за субсидии от държавния бюджет на Р България за ЮЛНЦ в обществена полза (2009)

Становище относно конкурса за субсидии от държавния бюджет на Р България за ЮЛНЦ в обществена полза
повече

«    1  2  3    »
Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic