Становища
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Становища
Проект на Принципи за добро финансово управление на неправителствени организации

В последните 10 години няколко пъти се обсъжда необходимостта от разработване на стандарти за работата на гражданските организации. Досега подобни опити са били неуспешни. От друга страна, много организации имат нужда от насока как да работят по-добре, включително как да подобрят финансовото си управление.
повече

Становище относно закона за държавния бюджет за 2016 г.

Становище на група неправителствени организации, включваща Български център за нестопанско право, относно закона за държавния бюджет за 2016 г.
повече

Становище на БЦНП относно ЗИД на ЗЮЛНЦ, приет от Министерски съвет на 30.09.2015 г.

На 30 септември 2015 г. Министерски съвет прие Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с който се предвижда прехвърляне на регистрацията на НПО от съда в Агенция по вписванията. От законопроекта отпаднаха предложенията за създаване на Съвет за развитие на гражданското общество към министър - председателя и Фонд за подкрепа на граждански инициативи на конкурсен принцип, които бяха включени в текста, поставен за обществено обсъждане през юни 2015 г.
повече

Становище на БЦНП по Закона за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове (ЗНА, юли 2015 г.)

Във връзка със стартирано на 01.07.2015 от Министерси съвет обществено обсъждане по проектозакона за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове, Български център за нестопанско право публикува своето становище.
повече

Становище на БЦНП по проектозакона за изменение и допълнение на Закона на социално подпомагане

По повод предложения за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за социалното подпомагане, публикуван на 17 юни 2015г. от Министерството на труда и социалната политика (МТСП), Български център за нестопанско право в свое становище изразява конкретни бележки по текстовете на законопроекта.
повече

Становище на БЦНП във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

С настоящото становище искаме да изразим подкрепата си към инициативата на Министерство на правосъдието за промени в ЗЮЛНЦ.
повече

Становище на БЦНП по проекта за изменение на Закона за адвокатурата

На 20 февруари Български център за нестопанско право изпрати писмо до Председателя на Комисията по правни въпроси към Народното събрание, определена за водеща при разглеждането на ЗИД на Закона за адвокатурата, в което изложи своето становище по предложените промени.
повече

Становище до Конституционния съд относно тълкуване на чл.12, ал.2 от Констутуцията

Становище на група неправителствени организации, включваща Български център за нестопанско право, относно конституционно дело 01/2015 по повод отправено искане от Върховния Касационен съд - Общо събрание на Търговска колегия до Конституционния съд на Република България за тълкуване на чл.12, ал.2 от Констутуцията.
повече

Становище по проекта за изменение на ЗЮЛНЦ (2014)

Българският център за нестопанско право (БЦНП) подкрепя изработването и прилагането на закони и политики с цел развитие на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление в България, вярвайки че развитието на правната рамка на нестопанските организации е основен механизъм за създаване на независимо и проспериращо гражданско общество.
повече

«    1  2  3  4    »

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic