Становища
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Становища
Становище на Български център за нестопанско право по проекта за нов Наказателен кодекс и по-специално по чл. 305, ал. 3 (2014)

Българският център за нестопанско право (БЦНП) подкрепя изработване и прилагане на закони и политики с цел развитие на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление в България.
повече

Правото на юридическите лица с нестопанска цел, включително и на тези в обществена полза да извършат допълнителна стопанска дейност (2009)

Правото на юридическите лица с нестопанска цел, включително и на тези в обществена полза да извършат допълнителна стопанска дейност
повече

Становище относно конкурса за субсидии от държавния бюджет на Р България за ЮЛНЦ в обществена полза (2009)

Становище относно конкурса за субсидии от държавния бюджет на Р България за ЮЛНЦ в обществена полза
повече

Становище относно проектите на закон за публичност на лобистката дейност и за публичност на лобизма (2009)

Становище относно проектите на закон за публичност на лобистката дейност и за публичност на лобизма
повече

Становище относно сроковете за регистрация в централния регистър при министерството на правосъдието на ЮЛНЦ в обществена полза (2008)

Становище относно сроковете за регистрация в централния регистър при министерството на правосъдието на юлнц в обществена полза
повече

Становище по Концепция за проект на нов Закон за нормативните актове (2008)

Инициативата на Министерство на правосъдието за публично обсъждане на Концепцията с участието на представители на политическите институции, на съдебната власт, на гражданското общество и на академичните среди, заслужава активна подкрепа.
повече

Становище на Българския център за нестопанско право относно проекта за нов закон за нормативните актове (2008)

Становище на Българския център за нестопанско право относно проекта за нов закон за нормативните актове
повече

Становище по Концепция за преодоляване на причините за осъдителните решения на ЕСПЧ срещу България (2008)

Становище относно концепция за преодоляване на причините за осъдителните решения на ЕСПЧ срещу България и решаване на проблемите, произтичащи от тях
повече

Становище относно премахване на облекченията за дарители и на облекчения данъчен режим на ЮЛНЦ в обществена полза

Становище относно премахване на облекченията за дарители и на облекчения данъчен режим на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза по отношение на данък наследство и данък дарение
повече

Предложение за създаване на подходящи финансови условия за развитие на гражданското общество (2008)

2008 година е ключова за бъдещото развитие на неправителствените организации в България, защото: 1. По-големите чуждестранни донори като американското правителство (чрез Американската агенция за международно развитие), холандското правителство (програмата МАТРА), швейцарското правителство, Програмата на ООН за развитие и редица други планират да прекратят подкрепата си за България;
повече

«    1  2  3  4    »
АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic