Становища
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Становища
Становище относно проектите на закон за публичност на лобистката дейност и за публичност на лобизма (2009)

Становище относно проектите на закон за публичност на лобистката дейност и за публичност на лобизма
повече

Становище относно сроковете за регистрация в централния регистър при министерството на правосъдието на ЮЛНЦ в обществена полза (2008)

Становище относно сроковете за регистрация в централния регистър при министерството на правосъдието на юлнц в обществена полза
повече

Становище по Концепция за проект на нов Закон за нормативните актове (2008)

Инициативата на Министерство на правосъдието за публично обсъждане на Концепцията с участието на представители на политическите институции, на съдебната власт, на гражданското общество и на академичните среди, заслужава активна подкрепа.
повече

Становище на Българския център за нестопанско право относно проекта за нов закон за нормативните актове (2008)

Становище на Българския център за нестопанско право относно проекта за нов закон за нормативните актове
повече

Становище по Концепция за преодоляване на причините за осъдителните решения на ЕСПЧ срещу България (2008)

Становище относно концепция за преодоляване на причините за осъдителните решения на ЕСПЧ срещу България и решаване на проблемите, произтичащи от тях
повече

Становище относно премахване на облекченията за дарители и на облекчения данъчен режим на ЮЛНЦ в обществена полза

Становище относно премахване на облекченията за дарители и на облекчения данъчен режим на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза по отношение на данък наследство и данък дарение
повече

Предложение за създаване на подходящи финансови условия за развитие на гражданското общество (2008)

2008 година е ключова за бъдещото развитие на неправителствените организации в България, защото: 1. По-големите чуждестранни донори като американското правителство (чрез Американската агенция за международно развитие), холандското правителство (програмата МАТРА), швейцарското правителство, Програмата на ООН за развитие и редица други планират да прекратят подкрепата си за България;
повече

Становище относно премахване на облекченията за дарители при въвеждането на плосък данък за физически лица (2007)

В Народното събрание е внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в който е предвидено отпадане на всички данъчни облекчения за дарители. Неясни са причините за отпадането:
повече

«    1  2  3    
Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic