Закони
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Закони
ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА

Този закон определя основните принципи и приоритети на националната културна политика, културните организации и органите за закрила на културата, на нейната национална идентичност и начините за подпомагане и финансиране на културната дейност и творци.
повече

ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

Този закон урежда правата, принципите и мерките за закрила на детето, органите на държавата и общините и тяхното взаимодействие при осъществяване на дейностите по закрила на детето, както и участието на юридически лица и физически лица в такива дейности.
повече

ЗАКОН ЗА ЗАНАЯТИТЕ

В сила от 28.05.2001 г.
повече

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Този закон урежда обществените отношения, свързани със създаването, обработването и съхраняването на класифицирана информация, както и условията и реда за предоставяне на достъп до нея.
повече

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ

Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.
повече

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.
повече

«    1  2  3  4  5  6   »
Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic