Закони
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Закони
ЗАКОН ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

В сила от 17.09.1991 г.
Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.
повече

ЗАКОН ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.
повече

ЗАКОН ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА

С този закон се уреждат учредяването, устройството, управлението, дейността, имуществото, финансирането, издръжката и прекратяването на народните читалища.
повече

ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

В сила от 01.06.1996 г.
Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.
повече

ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ

С този закон се уреждат съставянето, приемането, изпълнението, приключването и отчитането на общинските бюджети, бюджетните взаимоотношения между общините и централния бюджет и режимът на извънбюджетните средства на общините.
повече

ЗАКОН ЗА ОМБУДСМАНА

В сила от 01.01.2004 г.
повече

ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Този закон урежда обществените отношения, свързани със: 1. опазването на околната среда за сегашните и бъдещите поколения и защитата на здравето на хората;
повече

«    1  2  3  4  5  6    »

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic