Закони
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Закони
ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

С този кодекс се уреждат производствата по установяване на задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски, както и по обезпечаване и събиране на публичните вземания, възложени на органите по приходите и публичните изпълнители.
повече

ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ

Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.
повече

ЗАКОН ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

Този закон урежда правото на вероизповедание, неговата защита, както и правното положение на религиозните общности и институции и техните отношения с държавата.
повече

ЗАКОН ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

С този закон се уреждат устройството, функциите, управлението и финансирането на висшето образование в Република България.
повече

    1  2  3  4  ... 6   »
Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic