Закони
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Закони
ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

С този кодекс се уреждат производствата по установяване на задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски, както и по обезпечаване и събиране на публичните вземания, възложени на органите по приходите и публичните изпълнители.
повече

ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ

Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.
повече

ЗАКОН ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

Този закон урежда правото на вероизповедание, неговата защита, както и правното положение на религиозните общности и институции и техните отношения с държавата.
повече

ЗАКОН ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

С този закон се уреждат устройството, функциите, управлението и финансирането на висшето образование в Република България.
повече

    1  2  3  4  ... 6   »
АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic