Други актове
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Други актове
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА

Обн. ДВ. бр.58 от 29 Юни 2001г., изм. ДВ. бр.43 от 26 Април 2002г., изм. ДВ. бр.41 от 8 Май 2003г., изм. ДВ. бр.101 от 18 Ноември 2003г., изм. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2004г., изм. ДВ. бр.15 от 24 Февруари 2009г.
повече

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Приет с ПМС № 229 от 23.09.2009 г.
Обн. ДВ. бр.78 от 2 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2009г.
повече

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

В сила от 01.01.2003 г.
Приет с ПМС № 25 от 07.02.2003 г.
повече

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

В сила от 19.09.2006 г.
Приет с ПМС № 243 от 11.09.2006 г.
Обн. ДВ. бр.77 от 19 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.83 от 20 Октомври 2009г.
повече

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТАТА НА ПОМИРИТЕЛНИТЕ КОМИСИИ

ИЗДАДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА В сила от 10.06.2006 г.
Обн. ДВ. бр.13 от 10 Февруари 2006г.
повече

«    1  2  3    »
АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic