Други актове
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Други актове
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД

ПРИЕТ ОТ КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД
Обн. ДВ. бр.106 от 20 Декември 1991г., попр. ДВ. бр.3 от 10 Януари 1992г., изм. ДВ. бр.35 от 16 Април 1999г., изм. ДВ. бр.8 от 26 Януари 2001г.
повече

НАРЕДБА ЗА КОМАНДИРОВКИТЕ В СТРАНАТА

В сила от 01.01.1987 г.
Приета с ПМС № 72 от 30.12.1986 г.
повече

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ НА НАЦИОНАЛНО И РЕГИОНАЛНО НИВО

В сила от 03.06.2008 г.
Приета с ПМС № 113 от 26.05.2008 г.
Обн. ДВ. бр.51 от 3 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.79 от 6 Октомври 2009г.
повече

УСТАВ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА - БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ

Приет от VI Църковно-народен събор на 11 декември 2008 г., в Рилската света обител, публикуван в "Църковен вестник", Извънреден брой от 09.01.2009 г.
повече

«    1  2  3    

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic