Финансова устойчивост
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Финансова устойчивост
Принципи за добро финансово управление в НПО

Експерти на Български център за нестопанско право и Българско дружество за защита на птиците разработиха документa с цел е да служи като насока за неправителствените организации в България, за да бъдат те по-стабилни, прозрачни и добре управлявани.
повече

Доклад за проблемите на неправителствените организации при достъпа и работата с финансиране по Оперативните програми

Целите на настоящия доклад са идентифициране на конкретните трудности пред НПО и формулирането на препоръки по какъв начин те да бъдат преодолени занапред.
повече

Какво и как "плаща" държавата: действащи механизми за финансиране на ЮЛНЦ (юни 2014)

Анализ на бюджетните средства за ЮЛНЦ от източници, различни от субсидиите от централния бюджет
повече

Компаниите и организациите с нестопанска цел: сътрудничество, дарителство и инвестиции

Бизнесът и организациите на гражданското общество (ОГО) показват множество сходства, които откриват безпрецедентни възможности за различни форми на сътрудничество. Целта на тази кратка брошура е да послужи като вдъхновение, като представи огромния набор от начини, по които компаниите и ОГО могат да работят заедно – на базата на примери от Чешката Република и България – за това как да преследват споделената визия за добър живот.
повече

ЗАЩО ХОРАТА ДАРЯВАТ? ГЛЕДНАТА ТОЧКА НА ИНДИВИДУАЛНИЯ ДАРИТЕЛ

ЗАЩО ХОРАТА ДАРЯВАТ?
ГЛЕДНАТА ТОЧКА НА ИНДИВИДУАЛНИЯ ДАРИТЕЛ В ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО, ФОНДАЦИЯ ВИА И ПАРТНЬОРИ
повече

ИНДЕКС ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА НПО 2011 – БЪЛГАРИЯ

ИНДЕКС ЗА УСТОЙЧИВОСТ НА НПО 2011 – БЪЛГАРИЯ
повече

Как държавата национализира имуществото на всички независими юридически лица с нестопанска цел в периода 1945-1951 г.

С редица нормативни актове, приети в периода 1945 – 1951г., се забранява дейността на действащите по това време организации, имащи статут на юридически лица с нестопанска цел съгласно днешното ни законодателство и терминология. Чрез изброените и резюмирани по-долу актове се урежда прекратяването на благотворителните дружества и фондации, а тяхното имущество преминава в собственост на държавата.
повече

Оценка на механизма за разпределяне на средства от бюджета на Република България, предназначени за ЮЛНЦ (2011)

Оценката прави преглед на държавните средства, които се предоставят ежегодно на неправителствени организации. Средствата са два вида - директни субсидии и средства предоставяни след конкурс.
повече

    1  2  3    »
АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic