Финансова устойчивост
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Финансова устойчивост
Сравнителен анализ на държавно финансиране за неправителствени организации (2011)

Сравнителен анализ на държавно финансиране за неправителствени организации
повече

Финансиране за НПО от ЕС (2011)

Финансиране за НПО от ЕС
повече

Облагане с ДДС на благотворителни SMS-и. Преглед на практиката в 5 страни от Европейския съюз (2010)

Облагане с ДДС на благотворителни SMS-и. Преглед на практиката в 5 страни от Европейския съюз
повече

Възможности за реституция на имуществото на фондациите, отнето през периода 1948 – 1951 г. (2008)

Настоящият анализ си поставя за цел за отговори на следните въпроси: Какви са били основанията за отнемане на имуществото на фондациите през периода – 1948 - 1951 г.? Има ли възможности за реституиране на отнетото имущество?...
повече

Закони за 1% (2007)

„Закон за 1%” идва от Унгария, където за първи път през 1996 г. е приет закон, според който данъкоплатците могат да определят по какъв начин ще се използва определен процент от платеният от тях данък. Впоследствие това понятие се разпространява в други страни от Централна и Източна Европа, като понятието се запазва, въпреки че Унгария е единствената страна, в която има отделен закон.
повече

Ендаумънт (Endowment) (2007)

Терминът ендаумънт няма все още ясен превод на български език, тъй като това е начин на изграждане и финансово управление на имуществото на НПО, който едва сега започва да придобива популярност в България.
повече

Данъчното облагане на доходите от стопанска дейност и от пасивни инвестиции на ЮЛНЦ (2007)

Регламентация на данъчното облагане на доходите от стопанска дейност и от пасивни инвестиции на юридическите лица с нестопанска цел в страните от Западна и Централна и Източна Европа
повече

Данъчни решения за стимулиране на дарителството и увеличаване финансовата самостоятелност на ЮЛНЦ (2006)

Данъчни решения за стимулиране на дарителството и увеличаване финансовата самостоятелност на ЮЛНЦ
повече

Данъчно облагане на юридическите лица с нестопанска цел. Въпроси и отговори /обобщение/ (2004)

Данъчно облагане на юридическите лица с нестопанска цел. Въпроси и отговори /обобщение/
повече

Финансиране на местни организации от фондации (2002)

Финансиране на местни организации от фондации
повече

«    1  2  3    »
АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic