Други
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Други
12.08.2014 - Обявление по реда на чл. 9, ал. 2 от ПМС 118

Обявление по реда на чл. 9, ал. 2 от ПМС 118
повече

„Как държавата финансира НПО?“

„Как държавата финансира НПО?" - анализ по темата и коментари. Темата е важна, защото не е достатъчно само да имаш намерение да подкрепяш гражданския сектор, но е от значение и как. Анализът разглежда и правната рамка по темата, а така също и достъпната налична информация за това какво и на кого „плащат" държавните институции, когато искат да развиват различни инициативи, да постигат поставени в политиките цели или да търсят доставчици на услуги.
повече

ПЪТЕВОДИТЕЛ за упражняване на права

Настоящият пътеводител е подготвен от екип, който включва: Надя Шабани, Мариета Димитрова, Павлета Алексиева и Иван Георгиев от Български център за нестопанско пра-во, Валентина Христакиева от Глобална инициатива в психиатрията - София, Соня Вла-димирова, Илиана Малинова, Любка Александрова и Ани Андонова от Българска асоциа-ция за лица с интелектуални затруднения, Сабина Найденова от Национална организация на потребителите на психичноздравни услуги
повече

НОВАТА „ФОРМУЛА“ ЗА ДЕЕСПОСОБНОСТТА - ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВСИЧКИ ДА УПРАЖНЯВАТ ПРАВАТА СИ

Настоящото изследване е подготвено от екип, който включва Надя Шабани (Програмен директор, Български център за нестопанско право), Павлета Алексиева (Програмен директор, Български център за нестопанско право) и Мариета Димитрова (Правен консултант, Български център за нестопанско право).
Настоящата позиция е подготвена от екип от юристи, който включва Надя Шабани (Програмен директор, Български център за нестопанско право), Павлета Алексиева (Програмен директор на Български център за нестопанско право), Мариета Димитрова (адвокат, Правен консултант на Български център за нестопанско право), Анета Генова (адвокат, правен консултант на Mental Disability Advocacy Center), Велина Тодорова (д-р доц. по гражданско и семейно право).
повече

ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ И СРЕДА, В КОЯТО ХОРАТА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ И ПСИХИЧНО-ЗДРАВНИ ПРОБЛЕМИ УПРАЖНЯВАТ ПРАВАТА СИ. КАКВО, ...

Настоящото изследване е подготвено от екип, който включва Надя
Шабани (Програмен директор, Български център за нестопанско
право), Павлета Алексиева (Програмен директор, Български център
за нестопанско право) и Мариета Димитрова (Правен консултант,
Български център за нестопанско право).
повече

ИЗСЛЕДВАНЕ В ХОДА НА ДЕЙСТВИЕТО

Настоящото изследване е подготвено от екип, който включва д-р Харалан Александров (антрополог, организационен консултант и анализатор на обществените процеси) – главен изследовател, и помощник-изследователи – всички, които са част от екипа по развитие на пилотните програми: Надя Шабани (Програмен директор, Български център за нестопанско право), Павлета Алексиева (Програмен директор, Български център за нестопанско право), Мариета Димитрова (Правен консултант, Български център за нестопанско право), Иван Георгиев (Правен консултант, Български център за нестопанско право), Сабина Найденова (Председател на Управителния съвет на Национална организация на потребителите на психичноздравни услуги), Илиана Малинова (координатор пилотен проект, Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения), Соня Владимирова (Изпълнителен директор, Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения), Любка Александрова (Председател на Управителния съвет на Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения и Директор, Регионално дружество за подкрепа на лица с умствени затруднения - Видин), Ани Андонова (Директор, Асоциация Аутизъм), Валентина Христакиева (Директор, Глобална инициатива в психиатрията - София), Димитър Германов (координатор пилотен проект, Глобална инициатива в психиатрията - София), Калина Стойкова (Управител защитено жилище на Глобална инициатива в психиатрията - София), както и фасилитатори, подкрепяни, родители, подкрепящи участници в мрежи и пр.
повече

Публична покана за участие в процедура за избор на изпълнител

Процедура за избор на изпълнител за организиране на посещения за обмяна на опит в Унгария и Холандия в рамките на проект „Социалното договаряне – инструмент за по-добри резултати за хората“ по 2 обособени позиции
повече

Прилагане на член 12 и член 33 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (Сравнителен анализ, октомври 2011)

БЦНП допуска използване на текстове от публикацията с единственото условие да бъде цитиран източникът.
повече

Равенство на хората с увреждания при упражняване на основни човешки права съгласно КПХУ на ООН (Анализ на българското законодателство 2011)

БЦНП допуска използване на текстове от публикацията с единствено условие да бъде цитиран източникът
повече

Запознатост с данъчни облекчения за дарения октомври-ноември 2003 г. /сред фирми/ (2003)

Запознатост с данъчни облекчения за дарения октомври-ноември 2003 г.
повече

    1  2    »
АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic