Публикации
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Публикации
"Недееспособността на физическите лица. Съвременни предизвикателства", София, 2016 г.

Монографията “Недееспособността на физическите лица. Съвременни предизвикателства” на Стоян Ставру разглежда гражданскоправните въпроси на недееспособността на физическите лица, поставени "на границата" между правото и философията, в контекста на новата реформа на българското лично право.
повече

Обнародвани са промените в Закона за нормативните актове

В Държавен вестник, бр. 34, от дата 03.05.2016 г. са обнародвани измененията в Закона за нормативните актове (ЗНА), касаещи процедурата за обществени консултации, въвеждането на оценка на въздействието и извършването на задължителна предварителна справка за съответствието на бъдещите проектозакони с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, както и с практиката на Европейския съд по правата на човека.
повече

Нови правила за регистрация на НПО в Регистър БУЛСТАТ

От 1 май 2016 г. влязоха в сила новите правила за регистрация на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в Регистър БУЛСТАТ. След приемане на промените в Закона за Регистър БУЛСТАТ в началото на годината Регистърът вече функционира като електронен централизиран регистър - www.bulstat.bg.
повече

Приключи първи етап на програма VIVACOM Регионален грант

Общо 270 проекта и концепции бяха получени в първото издание на програмата VIVACOM Регионален грант. Иновативната платформа, целяща да подкрепи значими проекти на местно ниво, се организира от телекома с подкрепата на Български център за нестопанско право.
повече

Програма „Регионален грант“

Пълна информация за програмата: цели, обхват, срокове и начин за кандидатстване
повече

    1  2  3  4  5   »
АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic