Публикации
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Публикации
МОСТОВЕ: ПАРТНЬОРСТВО В СТРАТЕГИИ И ДЕЙСТВИЕ

Практики за взаимодействие
между граждански организации
и публична администрация
повече

Социалното договаряне в България и европейският опит при предоставянето на социални услуги от външни доставчици

Най-новата публикация на Българския център за нестопанско право разглежда социалното договаряне в България 12 години след стартирането му. Публикацията включва няколко части.
повече

Социологическо проучване за нагласите на гражданите към НПО

През 2013 г. по поръчка на Българския център за нестопанско право бе проведено национално представително изследване, което целеше да проучи нагласите на гражданите към неправителствените организации, към тяхната дейност, инициатива за създаване, финансиране и контрол.
повече

Набиране на средства от музеите в България (2013 )

Български център за нестопанско право разширява експертизата си в нови области като изследва правната и финансова рамка на музеите в България. Експерти на БЦНП проведоха проучване сред 17 от регистрираните музеи в България с практически ориентирани въпроси.
повече

Индекс за устойчивост на неправителствените организации (НПО) в България за 2012 г.

Индекс за устойчивост на неправителствените организации (НПО) в България за 2012 г.
повече

Гражданите решават. Форми за гражданско участие във вземането на решения на местно ниво (2011)

Настоящото издание представя правните възможности за участие на граждани и неправителствени организации в процесите на вземане на решения на местно ниво.
повече

«    1  2  3  4  5    »
Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic