Публикации
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Публикации
Оценка на дейността на Централния регистър на ЮЛНЦ, София, 2010

Оценка на дейността на Централния регистър на ЮЛНЦ
повече

Обищи и НПО. Партньорство без конфликт на интереси, София, 2010

Настоящото издание представя моделите на взаимодействие между общини и НПО, разгледани през призмата на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликта на интереси.
повече

Участие на НПО в процесите на вземане на решения, София, 2009

Участие на НПО в процесите на вземане на решения
повече

Преглед на законодателството за ЮЛНЦ, София, 2009

Преглед на законодателството за ЮЛНЦ
повече

Закон за юридическите лица с нестопанска цел -въпроси и отговори, София, 2007

В началото на 2005 г. Български център за нестопанско право (БЦНП) стартира кампания за подобряване на законодателството за юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ).
повече

Данъчно облагане на юридическите лица с нестопанска цел - въпроси и отговори, София, 2007

Изданието представя актуалния данъчен режим на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в България през 2007 г.
повече

Правен режим на социалните услуги в България, София 2006

Материалът е изготвен от експерти на Българския център за нестопанско право (БЦНП) и е издаден с подкрепата на Институт “Отворено общество”- София.
повече

Система за контрол на социалните услуги. Уредба на социалните предприятия. Предложения за промени в законодателството, София 2006

Изданието е осъществено по проект “Нови перспективи пред уязвимите групи – подобряване качеството на социалните услуги и подкрепа на социалните предприятия”
повече

Данъчно облагане на юридически лица с нестопанска цел, София 2006

Книгата е издание на Българския център за нестопанско право, реализирано с подкрепата на Институт “Отворено общество”- София.
повече

«    1  2  3  4  5    »

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic