Данъчна практика
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Данъчна практика
Задължително обществено осигуряване на управителя на сдружение с дейност в частна полза, учредено по реда на закона за юридическите лица ...

РАЗЯСНЕНИЕ ИЗХ. № 20-25-32 OТ 19.04.2010 Г. относно задължително обществено осигуряване на управителя на сдружение с дейност в частна полза, учредено по реда на закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ)
повече

Начина на деклариране и заплащане на данък при придобиване на имущества за получени по дарение парични средства от юридическо лице с ...

РАЗЯСНЕНИЕ ИЗХ. № 94-Г-204 ОТ 04.12.2009 Г. НА НАП относно начина на деклариране и заплащане на данък при придобиване на имущества за получени по дарение парични средства от юридическо лице с нестопанска цел
повече

Данъчно третиране по ЗКПО и ЗДДС на дейността на юридическо лице с нестопанска цел

РАЗЯСНЕНИЕ ИЗХ. № 3-5845 ОТ 08.12.2008 Г. НА НАП относно данъчно третиране по ЗКПО и ЗДДС на дейността на юридическо лице с нестопанска цел
повече

Данъчно третиране по реда на ЗКПО на дарение на сдружение с нестопанска цел

РАЗЯСНЕНИЕ ИЗХ. № 1-92 ОТ 02.11.2009 Г. НА НАП относно данъчно третиране по реда на ЗКПО на дарение на сдружение с нестопанска цел
повече

Социално и здравно осигуряване на председателя на управителния съвет на сдружение с нестопанска цел

РАЗЯСНЕНИЕ ИЗХ. № 20-12-207 ОТ 19.11.2009 Г. НА НАП относно социално и здравно осигуряване на председателя на управителния съвет на сдружение с нестопанска цел
повече

Осигуряването на председателя и членовете на управителния съвет на сдружение с нестопанска цел

РАЗЯСНЕНИЕ ИЗХ. № 5-53-00-423 ОТ 13.01.2009 Г. НА НАП относно осигуряването на председателя и членовете на управителния съвет на сдружение с нестопанска цел
повече

Данъчното третиране на сделките на юридическо лице с нестопанска цел по реда на ЗКПО

РАЗЯСНЕНИЕ ИЗХ. № 1-52 ОТ 07.04.2010 Г. НА НАП относно данъчното третиране на сделките на юридическо лице с нестопанска цел по реда на ЗКПО
повече

Данъчно третиране на приходи от лихви и приходи от валутни операции на юридическо лице с нестопанска цел

РАЗЯСНЕНИЕ ИЗХ. № 3-12-95 ОТ 23.03.2009 Г. НА НАП относно данъчно третиране на приходи от лихви и приходи от валутни операции на юридическо лице с нестопанска цел
повече

Данъчното третиране на дейности, осъществявани от юридическо лице с нестопанска цел по реда на ЗДДС

РАЗЯСНЕНИЕ ИЗХ. № 3-12-15 ОТ 17.03.2009 Г. НА НАП относно данъчното третиране на дейности, осъществявани от юридическо лице с нестопанска цел по реда на ЗДДС
повече

Юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) не подлежат на облагане с корпоративен данък за нестопанската дейност

РАЗЯСНЕНИЕ ИЗХ. № 53-02-137 ОТ 10.04.2008 Г. НА НАП относно юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) не подлежат на облагане с корпоративен данък за нестопанската дейност
повече

    1  2  3    »
АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic