Данъчна практика
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Данъчна практика
Социално осигуряване на председател и членове на управителния съвет на сдружение с нестопанска цел в частна полза

РАЗЯСНЕНИЕ ИЗХ. № 2-441 ОТ 26.02.2010 Г. НА НАП относно социално осигуряване на председател и членове на управителния съвет на сдружение с нестопанска цел в частна полза
повече

Дарение на софтуерна програма на организация с нестопанска цел

РАЗЯСНЕНИЕ ИЗХ. № 96-00-79 ОТ 20.03.2009 Г. НА НАП относно дарение на софтуерна програма на организация с нестопанска цел
повече

Осигуряване на лице, председател на сдружение с нестопанска цел

РАЗЯСНЕНИЕ ИЗХ. № 94-00-200 ОТ 03.02.2010 Г. НА НАП относно осигуряване на лице, председател на сдружение с нестопанска цел
повече

Данъчно третиране на стопанската дейност, извършвана от юридическо лице с нестопанска цел

РАЗЯСНЕНИЕ ИЗХ. № 3-11-77 ОТ15.04.2010 Г. НА НАП относно данъчно третиране на стопанската дейност, извършвана от юридическо лице с нестопанска цел
повече

Регистрация по зддс на нестопанска организация (сдружение по ЗЮЛНЦ)

РАЗЯСНЕНИЕ ИЗХ. № 96-00-419 ОТ 20.10.2008 Г. НА НАП относно регистрация по зддс на нестопанска организация (сдружение по ЗЮЛНЦ)
повече

Регистрация по ЗДДС на нестопанска организация /сдружение по ЗЮЛНЦ/

РАЗЯСНЕНИЕ ИЗХ. № 20-08-121 ОТ 12.12.2008 Г. НА НАП относно регистрация по ЗДДС на нестопанска организация /сдружение по ЗЮЛНЦ/
повече

Облагане с корпоративен данък на юридическо лице с нестопанска цел

РАЗЯСНЕНИЕ ИЗХ. № 92-00-16 ОТ 11.12.2009 Г. НА НАП относно облагане с корпоративен данък на юридическо лице с нестопанска цел
повече

Разходи за командировки

№ 15-00-8 от 19.04.2005 г. относно разходите за командировки, извършвани във връзка със стопанската дейност на сдружение с нестопанска цел, при които се използват автомобили, собственост на членовете на сдружението
повече

Данъчно третиране на дарения

№ 24-28-335 от 8.09.2006 г. относно данъчното третиране на дарения от физически лица в полза на културен институт
повече

Данъчното третиране по ЗКПО и ЗДДС на дейността на ЮЛНЦ

№3-5845 от 08.12.2008 г. относно данъчното третиране по ЗКПО и ЗДДС на дейността на ЮЛНЦ
повече

«    1  2  3    »
АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic