Стратегия в действие – заинтересовани страни се обединиха около ...
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Стратегия в действие – заинтересовани страни се обединиха около обща позиция в защита на деца с интелектуални затруднения от насилие
24 януари 2017
От 20 януари 2017 г. е на ход нова неформална платформа от български юристи и застъпници за правата на децата с интелектуални затруднения. Основната мисия на Платформата е да събира застъпници в търсене на най-добрите механизми и подходи за ефективна защита на децата с интелектуални затруднения от нарушения на техните права.
Във времена, в които сме затрупани от стратегически политики и стратегически документи на държавните институции, статистиките продължават да сочат тревожни нива на нарушаване на правата на децата, включително и случаи на насилие спрямо деца с увреждания в резидентните услуги, училищната и семейната среда. Въпреки усилията на държавата да осигури тяхното пълноценно включване и адекватна защита, рисковете от малтретиране и други форми на видимо и невидимо насилие върху децата остават реални, а достъпът им до правосъдие – силно ограничен.  По този повод група юристи и експерти в сферата на човешките права проведоха среща на 20 януари 2017 г. в Столична библиотека, гр. София. На срещата участваха адвокати от страната, представители на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД), Президентството, кабинета на Омбудсмана на Република България, Национална мрежа за децата (НМД), Българска асоциация за лицата с интелектуални затруднения (БАЛИЗ), сдружение „Паралелен свят" – доставчик на социални услуги, Център за застъпничество за правата на лица с умствени увреждания (Mental Disability Advocacy Center (MDAC) и Български център за нестопанско право (БЦНП) като организатор на събитието.

Заинтересованите страни се обединиха около необходимостта от това да бъде променена сериозно не само нормативната уредба, но най-вече практиката по прилагането й и да се осигури по-голяма информираност на децата и техните семейства относно възможностите, които имат за защита. Наблюденията са, че през последните години има твърде много промяна в законодателството, без да се анализира сериозно и задълбочено дали проблемът не е всъщност в прилагането на законите. И това е, защото често институциите прилагат буквата, без да търсят духа на закона. Включително, следва да се полагат много повече усилия от всички (държавни иниституции, съд, правна помощ, доставчици на образователни, здравни и социални услуги) за подобряване достъпа до информация в лесен за четене вариант за всички деца, за да бъдат адекватно информирани за собствените си права и правните средства, чрез които могат да се защитят.
 
Според участниците в срещата ключова роля имат юристите, работещи в сферата на човешките права, и правозащитните организации поради тяхното високо ниво на ангажираност, които могат да окажат сериозно влияние и положителна подкрепа върху процесите на промяната – като застъпници в практиката, която променя ефективно живота на конкретни деца и техните семейства. Като публична институция, която може да активизира и да въвлече останалите заинтересовани страни, беше идентифициран и Омбудсманът на Република България.

Резултатите от срещата ще бъдат разписани в стратегически документ, подготвен от БЦНП с подкрепата на Mental Disability Advocacy Center (MDAC) за България, след което предстои разпространението му сред заинтересованите страни в България. Финалният документ ще бъде представен през месец май 2017 г. на официално събитие в Брюксел в присъствието на членове на европейските институции

Срещата на тема: „ПО-ДОБРИ ПОДХОДИ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ ОТ МАЛТРЕТИРАНЕ –  СТРАТЕГИЯ В ДЕЙСТВИЕ" е част от проекта „Новаторство за европейските юристи, за да бъдат застъпени по-добре правата на децата с увреждания" ("Innovating European lawyers to advance rights of children with disabilities"), JUST/2014/RCHI/AG/PROF/7362, финансиран от Европейския съюз


Сподели в Facebook
 
АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic