„Свобода или сигурност?“ бе тема на срещата на Алумни клуба на ...
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
„Свобода или сигурност?“ бе тема на срещата на Алумни клуба на Лятното училище за НПО
09 май 2017
На 4 май в Къщата на гражданските организации посрещнахме част от алумнитата на Лятното училище за НПО. Говорихме си за свободата и сигурността в контекста на борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма и къде е мястото на НПО сектора в този процес. И да, не бяхме много - заради дъжда, който се изсипваше навън, заради, може би, „привлекателната" тема, заради дистанцията (която с някои преодоляхме чрез онлайн включване) – но пък бяхме продуктивни, споделящи и дори забравящи за часа и наложителния край на срещата ни.Да се върнем на темата. Както стана ясно, тя се оказа не особено любима, а предварителните ни въпроси показаха, че е и доста неясна за повечето от организациите в Алумни клуба. (А, най-вероятно, и за НПО изобщо, доколкото разговаряхме с представителите на над 120 организации, членуващи в Алумни клуба.) Лети1 представи задълженията за НПО във връзка с предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, предвидени в законодателството, и заедно пречупихме нормите през конкретни казуси, за да видим как на практика следва да ги спазваме. Законовите изисквания бяха видяни от организациите на моменти като свръхрегулиращи и вменяващи им неприсъщи за тях роли или такива, за които нямат умения да ги прилагат – особено по отношение на изискването за доказване произхода на средствата при определени стойности на сделките, както и при преценката на риска на сделките от страна на организациите. Съгласихме се, че това е действащото законодателство и това са задълженията за всички ни.

Наред с това обаче, говорихме и за подхода на законодателната и изпълнителната власт в  контекста на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма и какви са задълженията на страната ни с оглед на международните стандарти за справяне с тези процеси. FATF (Financial Action Task Force – Работна група за финансовo действие) е междуправителствената организация, която определя тези стандарти и която изготвя оценителни доклади за степента, в която различните страни отговарят на тях. С FATF и нейната работа ни запозна Анна2, като стана ясно, че по отношение на НПО сектора Препоръка №8 на FATF предвижда прилагането на мерки (законодателни др.), които да бъдат задължително основани на предварителна оценка на риска (уязвимостта) на организациите и мерките да бъдат съответни на установените рискове. Нещо, което до момента не е било практика у нас (доказателство е и приетият през изминалата година Закон за противодействието на тероризма3, предвиждащ ново прекратително основание за всички НПО), но което се случва в момента – провежда се Национална оценка на риска. А през 2018-2019 г. предстои следващия период на оценяване на България по отношение на вида и ефективността на предприетите мерки за справяне с проблемите с изпиране на пари и финансиране на тероризма. Предмет на дискусията беше колко важна е ролята на НПО сектора, като представител на частния сектор, какви са възможностите за информиране и включване в етапите на провеждане на оценката, за да бъдат разбрани и съобразени нуждите на гражданските организации при последващите препоръки за промени в законодателството.
И накрая, говорихме си колко важно е всъщност как комуникираме всичко това, което правим ние, гражданските организации, с широката публика.

Какъв е образът на НПО сектора, успяваме ли да сме единни в защитата на общите ни интереси и как по-добре да разказваме за ефекта от работата ни – все въпроси, които Надя4 и Айли5 поставиха за обсъждане. Всички споделихме опита си от успешни подходи в комуникационни кампании и вижданията си за развитието на сектора в тази посока.

Така, за малко повече от два часа си припомнихме важни неща, споделихме емоции, обменихме опит и идеи и очертахме следващите теми на срещите на Алумни клуба. Такива, каквито организациите имат нужда да бъдат.

__________________________________________________________________

1 Павлета Алексиева – юрист, програмен директор на БЦНП

2 Анна Адамова – юрист, правен консултант в БЦНП

3 Изменението в ЗЮЛНЦ, което предвиди този закон, е в чл. 13, б. „в",  съгласно която юридическото лице с нестопанска цел се прекратява, ако е включено в списъка по чл. 5 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма или има данни, че осъществява дейност за подпомагане на тероризма. Искане за прекратяване на това основание може да прави главният прокурор на РБългария гласи ал. 2 на чл. 13.

4 Надя Шабани – адвокат, Директор на БЦНП

5 Айлин Юмерова – юрист, правен консултант в БЦНПСподели в Facebook
 
АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic