Споразумение за сътрудничество между граждански организации и ...
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Споразумение за сътрудничество между граждански организации и общината в сферата на социалните услуги
11 май 2017


Днес, 11 май 2017 г., в Столична община официално бе представено Споразумение за сътрудничество между граждански организации и общината в сферата на социалните услуги. Споразумението ще бъде подписано от 20 организации, като целта му е да се подобри партньорството между общината и доставчиците на социални услуги, така че да се получат по-добри резултати за хората, които са в уязвимо положение. Провокирани от търсенето на решения за предоставянето на по-качествени и съобразени с нуждите на хората услуги, както и на по-добри начини за взаимодействие между местната власт и външните доставчици – НПО в този процес, гражданските организации, страни по споразумението, поставиха началото на диалога и положиха основите за развитие на сътрудничеството между Столична община и действащите на нейната територия социални услуги. 

Кметът Йорданка Фандъкова определи споразумението като средство за „надграждане на социалната политика в Столична община". Тя подчерта, че подобряването на диалога и механизмите за договаряне делегирането на социални услуги на граждански организации ще доведат до предоставянето на услуги с качество над минимума, определен с държавните изисквания. Наред с това, г-жа Фандъкова изтъкна значимостта на гражданския сектор за подобряване работата на местната власт и посочи споразумението като доказателство за желанието и волята на Столична община да работи активно с неправителствените организации, ползвайки се от тяхната експертиза. Едно от нововъведенията, за които страните се споразумяха, е създаването на фонд през следващата година, чрез който на конкурсен принцип да бъдат финансирани идеи на гражданските организации в областта на социалните услуги. „Динамичността на социалната сфера изисква социалните решения да бъдат гъвкави и иновативни" сподели Директорът на БЦНП, Надя Шабани, като подчерта, че фондът ще подпомогне развитието на социалните услуги, включително чрез въвеждането на нови социални техники и инфраструктури. Иванка Шалапатова, Изпълнителен директор на фондация „За нашите деца" постави акцент върху една от целите на споразумение – „в следващите 5 години да насърчи триалога – между общината, гражданските организации и потребителите на социалните услуги". Тази идея е заложена и в начина за провеждане на мониторинга за качество на социалните услуги, както и в предвиденото организиране на ежегоден форум за обсъждане на резултатите от осъществяването на социалната политика в София, успешните модели и предизвикателствата, добрите практики и тенденциите в социална сфера. Внимание е обърнато и на социалните работници. За да бъдат стимулирани да останат и да се развиват в социалната работа, ежегодно ще бъдат отличавани добрите примери сред тях като своеобразно признание за приноса им в осъществяването на социалната закрила и включване на нуждаещите се от подкрепа деца и възрастни.
Накрая, в изказването си г-жа Фандъкова призова медиите да обръщат поглед към самите услуги и добрите практики в тях, които определи като пример не само за страната ни, а и за Европа. Тя сподели и убеждението си, че споразумението ще бъде подкрепено и одобрено в този му вид от комисиите и Столичния общински съвет в най-скоро време, за да започнат реалните стъпки по прилагането му.

Български център за нестопанско право има съществен принос както в изготвянето на самото споразумение, така и в постигането на съгласие за неговото сключване и реализация между неправителствените организации-доставчици на социални услуги и общината.

Резюме на Споразумението за сътрудничество между Столична Община и гражданските организации за постигане на социална закрила и включване чрез социални услуги, можете да изтеглите от ТУК
Сподели в Facebook
 
АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic