БЦНП представи в ООН дейността си по правата на хората с увреждания
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
БЦНП представи в ООН дейността си по правата на хората с увреждания
29 юни 2017
Български център по нестопанско право взе участие в десетата сесия на конференцията на държавите-страни по Конвенцията за правата на хората с увреждания (КПХУ), провела се в централата на Организацията на обединените нации (ООН) в Ню Йорк между 13 и 15 юни 2017 г.
КПХУ изисква всички форми на запрещение да бъдат отменени и да бъдат заменени със системи на подкрепа. Адв. Мариета Димитрова, правен консултант в БЦНП, представи българският модел по реформиране на системата на запрещение за хората с увреждания, в рамките на две сесии -  Първата кръгла маса на Конференцията на държавите-страни по КПХУ, и специалното събитие, озаглавено "Решавам, следователно съществувам", с фокус върху чл. 12 от Конвенцията, равнопоставеността пред закона на хората с увреждания и гарантирането на правоспособността и дееспособността им. Събитието "Решавам, следователно съществувам" беше открито от посланик Георги Панайотов, постоянен представител на България към ООН и председател на Конференцията на държавите страни по Конвенцията по правата на хората с увреждания и Крейг Мокхибър, Офис на  Върховния комисар по правата на човека, Ню Йорк.  Модератор на дискусията беше  Факундо Чавез-Пенилас, Офис на Върховния комисар по правата на човека. Участие в дискусията взеха и  Каталина Девандас Аугилар, Специален докладчик по правата на хората с увреждания; Аластаир Макеуин, Комисар по въпросите на дискриминацията по признак увреждане, Австралийска комисия по правата на човека;  Наврет Сайн Канг, Секретар, отдел "Овластяване на лицата с увреждания", Министерство на социалната справедливост и овластяване на Индия;  Хуан Пабло Салазар, Директор, Президентски план за включване на лицата с увреждания, Колумбия; Карлос Риос – Еспиноза, Старши изследовател и адвокат, Хюман Райтс Уоч; Владимир Кук, изпълнителен директор, Международен алианс в сферата на уврежданията.Програма „Следваща стъпка" на БЦНП, в партньорство с Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения, Глобална инициатива в психиатрията – София, развива нови мерки за подкрепа, чрез които хора с интелектуални затруднения или психично-здравни проблеми, да могат да упражняват свои основни човешки права, съобразно желанията и предпочитанията си, без да бъдат поставяни под запрещение. От 2014 година насам в подкрепящите мрежи по програмата са включени над 150 хора с увреждания, и над 1500 техни роднини и близки. Развитият в рамките на програмата законопроект мина първо четене в българския Парламент, но финалното му приемане беше осуетено от подаването на оставка на правителството в края на 2016 г. Усилията по приемането на закона започнаха отначало.

Представянето на адв. Мариета Димитрова премина при изключителен интерес, с конкретни въпроси около имплементацията на програмата, с цел моделът й да бъде приложен на други места в света. Програма "Следваща стъпка" вече е вдъхновила няколко държави да развият своите собствени реформи, които да гарантират изпълнението на чл. 12 от КПХУ.

На събитието говори и Яна Бюрер Тавание, дългогодишен партньор на БЦНП и директор на фондация Fine Acts, която работи на пресечната точка между активизъм и изкуство. На сесия по време на Форума на гражданското общество, модерирана от генералния директор на дирекция "Заетост, социални въпроси и приобщаване" в ЕК Мишел Сервоз, тя представи няколко съвместни проекта с БЦНП, целящи промяна на социалните нагласи по темата и генериране на обществена подкрепа на реформите около КПХУ; включително изложбата "Решавам = съществувам", и новият филм "Хора", с фокус върху запрещението, чиято премиера предстои.

БЦНП участва в събитието по покана на Постоянното представителство на Република България в ООН. България е председател на Конференцията на държавите страни по Конвенцията по правата на хората с увреждания за периода 2017 - 2018 г., с декларирани приоритети за периода насърчаване на правата на хората с увреждания, засилване на изпълнението на Конвенцията и ратифицирането й от още повече държави с цел постигането на универсален обхват, както и приобщаващо изпълнение на Целите за устойчиво развитие в съответствие с Конвенцията.


Сподели в Facebook
 
АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic