Становище на БЦНП относно Законопроект за изменение и допълнение на ...
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Становище на БЦНП относно Законопроект за изменение и допълнение на Закон за съдебната власт
07 юли 2017
На 4 юли 2017 г., вторник, група народни представители внесоха в 44-тото Народно събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ЗИД на ЗСВ), с вх. № 754-01-35 от 4 юли 2017 г. Проектозаконът предвижда създаването на нови алинеи 3 към членове 217 и 358б от Закона за съдебната власт, които  въвеждат изискването единствените източници на финансиране на сдруженията на съдии, прокурори и следователи, както и на съдебни служители да бъдат членският внос и имуществените вноски и даренията от членовете на организациите. Според мотивите на вносителите това ограничение ще бъде „гаранция за независимост и изолиране на външна намеса" за тези организации.

Като организация, следяща международните стандарти по отношение на правото на сдружаване и тяхното прилагане в България, сме силно обезпокоени от внесеното предложение, тъй като неговото приемане ще доведе до ограничаване упражняването и на самото право на сдружаване на гражданите. Поради тази причина настояваме народните представители да оттеглят или да отхвърлят направеното предложение с оглед противоречието му с основни принципи, заложени в Конституцията и международните актове, по които България е страна.

Конкретните ни съображения и аргументи по внесените предложения може да намерите в Становището на БЦНП относно Законопроект за изменение и допълнение на Закон за съдебната власт.

Сподели в Facebook
 
АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic