Инициатива за гражданско участие (2011-2012)
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Инициатива за гражданско участие (2011-2012)
Основната цел на проекта е да насърчи гражданското участие в процесите на вземане на решения на местно и национално ниво.
Проектът има следните специфични цели:
  • разработване и тестване на система от правила за гражданско участие в процесите на вземане на решения на местно ниво;
  • да подпомогне усилията на гражданския сектор в България при прилагането на Стандартите за обществени консултации, приети от Министерски съвет.

Основните дейности по проекта включват:
  •  разработване на правна рамка за гражданско участие в процесите на вземане на решения на местно ниво;
  • повишаване на капацитета на гражданските организации за участие в процеса на вземане на решения на местно ниво;
  • тестово прилагане на Стандартите за обществени консултации;
  • Разработването на предложения за промени в Закона за нормативните актове, Закона за прякото участие на гражданите и Закона за местното самоуправление и местната администрация
  • Заключителна конференция "Гражданското участие в процесите на вземане на решения на местно и национално ниво"

Период на проекта: септември 2011 - юни 2012
Проектът се изпълнява от Сдружение "Знание"; партньор - БЦНП
Финансираща организация: Балкански тръст за демокрация

 

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic