Бюджетни субсидии за НПО: анализ и препоръки (2010 – 2011)
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Бюджетни субсидии за НПО: анализ и препоръки (2010 – 2011)

Целта на проекта е да се направи преглед на системата на държавни субсидии в България и да се обсъдят алтернативни механизми за подкрепа на гражданските организации у нас.

 

В дейностите по проекта се включват изработването на анализ на механизма на бюджетните субсидии в България, с акцент върху механизмите за оценка, контрол и мониторинг, анализ на процедурите, както и проучване на европейските модели за държавно финансиране на НПО. Въз основа на тези анализи ще бъдат изработени препоръки за подобряване на съществуващите процедури и механизми на държавно финансиране и/или предложени подходящи европейски модели, които да бъдат приложени у нас.

 

Източник на финансиране
Институт Отворено общество – София


Място на изпълнение:
България

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic