ViabilityNet (2011 - 2013)
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
ViabilityNet (2011 - 2013)
Основната цел на проекта е да се създаде мрежа от жизнеспособни нестопански организации от Централна и Източна Европа, които помагат на други неправителствени организации в страните им да развиват своя потенциал. Фондация БЦНП е една от петте организации от Централна и Източна Европа, които участват мрежата.

Проектът се състои от три основни компонента:
•    Подкрепа на организационното развитие и изграждане на капацитет на членовете на мрежата;
•    Разработване на нов продукт, което ще допринесе за укрепването на гражданското общество в страната;
•    Обмен на опит между участниците в мрежата.


Период на проекта: 1 September 2011-31 August 2013
Финансиран от: Nadace VIA, (Via Foundation)
Източник на финансиране: C.S. Mott Foundation
Място на изпълнение: България
Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic