ACT -Active Citizenship Together (2014-2015)
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
ACT -Active Citizenship Together (2014-2015)
Проектът е едногодишен и е насочен към укрепване на връзките между НПО и местни власти в пограничните райони, обхванати от българо-скръбската програма за териториално сътрудничество.

Дейностите на проекта са свързани с проучване на европейски модели и добри практики за гражданско участие на местно ниво, организиране на посещения за обмяна на опит на сръбски и български делегации за запознаване с опита на местни организации съответно в България и Сърбия, изработване на предложеиня за подобряване на средата на гражданско участие в общините София и Пирот.

Период на проекта: 03 февруари 2014 - 03 февруари 2015
Проектът се изпълнява от: Асоциация Пиргос Сърбия, партньора –  БЦНП
Финансиране: 11 717 Euro
Финансираща организация: Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП  България - Сърбия 2007CB16IPO006

За повече информация посетете http://acteurocouncil.net/.


 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic