Видимост, прозрачност и връзки с общностите в дейността на НПО (2015 -2016)
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Видимост, прозрачност и връзки с общностите в дейността на НПО (2015 -2016)
Фондация Чарлз Стюърт Мот" продължава да подкрепя Българският портал за неправителствени организации www.ngobg.info – най-голямата база данни за НПО в БЪлгария. Фокусът на проекта е да промотира Портала като единствения публичен регистър на активни НПО и да го популяризира сред съществъващи и нововъзниклани организации като възможност за лесно публикуване на информация, свързана с техните цели и дейности.

Дейностите по проекта "Видимост, прозрачност и връзки с общностите в дейността на НПО" са насочени към три специфични групи - неправителствени организации, донори и активни граждани.

Период на проекта: 01 януари 2015 - 30 декември 2016
Проектът се изпълнява от: Български център за нестопанско право
(БЦНП)
Финансиране: 140 000 USD
Финансираща организация: Фондация "Чарлз Стюърт Мот"
АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic