Мисията възможна: по-лесен достъп до фондовете на ЕС за финансово ...
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Мисията възможна: по-лесен достъп до фондовете на ЕС за финансово стабилни НПО (2015-2016)
"Мисията възможна: по-лесен достъп до фондовете на ЕС за финансово стабилни НПО" е 10-месечен проект, който се изпълнява от Българско дружество за защита на птиците в партньорство с Фондация Български център за нестопанско право.

Целта на проекта е да анализира проблемите, пречещи за пълноправното участие на гражданските организации в България в оползотворяването на средствата, предназначени за изпълнението на европейските политики за
по-добър живот. Целта на проекта е да се предостави „равен старт" на НПО, работейки в две посоки:
  1. като се повишат познанията на НПО за механизмите на работа на структурните и кохезионни фондове на ЕС и чрез това се повиши и капацитета на НПО;
  2. като работи с основните държавни институции, отговорни за изразходването на средствата предвидени по оперативните програми на ЕС, като ги убеди в потенциала на НПО да се превърнат в техен ключов партньор и бенефициент.

Проектът има за цел да допринесе за подобряване на финансовата стабилност на българските граждански организации и за разработването на цялостен стандарт за добро управление на НПО.

Период на проекта: 2015-2016

Финансиран от: Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014г. (www.ngogrants.bg); Тематична област: Изграждане на капацитет за НПО; Приоритет: Насърчаване повишаването на капацитета на НПО и на благоприятстваща среда за работа на
неправителствения сектор.
                                     
АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic