Популяризиране на социалните предприятия като механизъм за ...
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Популяризиране на социалните предприятия като механизъм за достигане и въвличане на най-уязвимите деца и младежи в България (2015)
В рамките на проекта БЦНП подпомага УНИЦЕФ България за: идентифициране на модели на социални предприятия, които да посрещнат нуждите на деца и младежи в неравностойно поможение в България; идентифициране на партньори за сътрудничество и изработване на стратегии и решения за подпомагане на социални предприятия в областта на образованието, услугите за деца, подрастващи и младежи и обучение и възможности за кариерно развитие на млади хора; препоръки за включеане на УНИЦЕФ в дейности, подпомагащи популяризирането на социалното предприемачество в България, и изработване на насоки за последващи дейности.

Период на проекта: 01.06.2015-31.12.2015
Финандирано от: УНИЦЕФ България
Бюджет: 15 000 лв.
АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic