Продължаваща и разширена подкрепа за организациите на гражданското ...
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Продължаваща и разширена подкрепа за организациите на гражданското общество
Целта на проекта е да подкрепя гражданските организации в България чрез:
 • Промяна на тяхното отношение към възможни нови източници на финансиране.
 • Повишаване на капацитета на НПО чрез достъп до висококачествено обучение.
 • Предоставяне на подкрепа на хора, които искат да създават НПО и НПО, които имат нужда от правни и други съвети.
 • Подкрепа за НПО да получават информация и да споделят своите постижения с други чрез Информационния портал за НПО (ngobg.info) и Къщата на гражданските организации.
 • Подкрепа за промяна правната и институционална среда за НПО.

Проектът ще постигне своите цели чрез следните дейности:
 1. Създаване на програма за повишаване на капацитета на НПО по набиране на средства (fundraising) и подкрепа за споделяне на опит с други страни.
 2. Подкрепа за програмата за бизнес планиране на НПО.
 3. Организиране на Лятно училище за НПО.
 4. Поддържане на NGOBG.
 5. Предоставяне на подкрепа, консултации и обучения за НПО.
 6. Работа за подобряване на средата за НПО.
 7. Подкрепа за Къщата на НПО – споделено работно пространство за НПО.

Период на проекта: Януари 2016 – Януари 2019
Финансиран от: Фондация Америка за България
Финансиране: 885,360 BGN

                               
АКТУАЛНО

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic