Изработване на сравнителен анализ на статута на лечебните заведения ...
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Изработване на сравнителен анализ на статута на лечебните заведения в ЕС, САЩ и България (2002)
Дейности

  • Сравнителен анализ:  “Правен режим на лечебните заведения в България, страните от Европейския съюз и САЩ”;
  • Участие в кръгла маса за обсъждане на анализа.

Източник на финансиране
Фондация "Отворено общество"

Участие на БЦНП

Водеща организация

Място на изпълнение
България

    

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic