Изработване на сравнителен анализ на статута на лечебните заведения ...
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Изработване на сравнителен анализ на статута на лечебните заведения в ЕС, САЩ и България (2002)
Дейности

  • Сравнителен анализ:  “Правен режим на лечебните заведения в България, страните от Европейския съюз и САЩ”;
  • Участие в кръгла маса за обсъждане на анализа.

Източник на финансиране
Фондация "Отворено общество"

Участие на БЦНП

Водеща организация

Място на изпълнение
България

    

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic