Изработване на проект за изменение и допълнение на Закона за ...
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Изработване на проект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (2002-2003)

Изработване на проект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, чрез който да се даде възможност на ЮЛНЦ да регистрират хосписи, домове за медико-социални грижи и комуни за наркоманиОписание

Проектът е продължение на предходните проекти на БЦНП. Целта е да се създаде правна възможност за НПО в България да бъдат хосписи, домове за медико или социални грижи, както и комуни за наркозависими.


Дейности

  • Проведени работни срещи;
  • Подготвени текстове за изменение на Закона за лечебните заведения;
  • Проведен семинар за представители на законодателната власт и експерти в областта за обсъждане на изработените текстове по закона.

Източник на финансиране
Фондация "Отворено общество"

Участие на БЦНП
Водеща организация

Място на изпълнение
България

    

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic