Правен режим на хосписите (2003)
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Правен режим на хосписите (2003)

Описание

Проектът е продължение на дейностите от горните два проекта. Целта е да се създаде правна възможност за НПО в България да бъдат хосписи, домове за медико или социални грижи, както и комуни за наркозависими.

Дейности

  • Сравнителен анализ – “Хосписите в България и в Европейския съюз”;
  • Изготвяне на брошура;
  • Публикации на изготвения анализ и брошура;
  • Организиране на конференция за представяне на публикациите


Източник на финансиране
Фондация “Отворено общество”

Участие на БЦНП
Водеща организация

Място на изпълнение
България

    

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic