Правен режим на хосписите (2003)
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Правен режим на хосписите (2003)

Описание

Проектът е продължение на дейностите от горните два проекта. Целта е да се създаде правна възможност за НПО в България да бъдат хосписи, домове за медико или социални грижи, както и комуни за наркозависими.

Дейности

  • Сравнителен анализ – “Хосписите в България и в Европейския съюз”;
  • Изготвяне на брошура;
  • Публикации на изготвения анализ и брошура;
  • Организиране на конференция за представяне на публикациите


Източник на финансиране
Фондация “Отворено общество”

Участие на БЦНП
Водеща организация

Място на изпълнение
България

    

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic