Социалните услуги в България - нови възможности за развитие (2003-2004)
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Социалните услуги в България - нови възможности за развитие (2003-2004)
Описание

  1. Развитие на системата за предоставяне на социални услуги в България;
  2. Насърчаване на партньорството между нестопанските организации и общините в предоставянето на социални услуги;
  3. Повишаване на капацитета на общини и НПО при предоставянето на социални услуги чрез конкурс на външни доставчици.

Дейности

  • Изготвяне на книга с въпроси и отговори по социално договаряне: “Правен режим на социалните услуги. Въпроси и отговори”
  • Провеждане на четири обучения по рамката за предоставяне на социални услуги в различни региони на страната;
  • Организиране на конкурс за избор на доставчик на социални услуги в община Смолян и предоставяне на финансиране.


Източник на финансиране
Програма ФАР "Развитие на гражданското общество" 2001


Участие на БЦНП
Водеща организация,
Партньор -  Клуб “Отворено общество” - Смолян

Място на изпълнение
България

    

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic