Общински модел за партньорство между държавата, общината и НПО при ...
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Общински модел за партньорство между държавата, общината и НПО при децентрализация на социални услуги за правонарушители (2004)

Описание
Създаване на модел за партньорство между държавата, общината и НПО при децентрализация на социални услуги за правонарушители.

Дейности
Подготовка на изследване за възможностите за финансиране и децентрализация на социални услуги за правонарушители


Източник на финансиране
Британско министерство за международно развитие

Участие на БЦНП
Водеща организация, Партньор Регионален фонд ИГА-Пазарджик


Място на изпълнение
България

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic