Общински модел за партньорство между държавата, общината и НПО при ...
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Общински модел за партньорство между държавата, общината и НПО при децентрализация на социални услуги за правонарушители (2004)

Описание
Създаване на модел за партньорство между държавата, общината и НПО при децентрализация на социални услуги за правонарушители.

Дейности
Подготовка на изследване за възможностите за финансиране и децентрализация на социални услуги за правонарушители


Източник на финансиране
Британско министерство за международно развитие

Участие на БЦНП
Водеща организация, Партньор Регионален фонд ИГА-Пазарджик


Място на изпълнение
България

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic