Социални услуги в замяна на нови работни места (СЕЙН) 2005-2006
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Социални услуги в замяна на нови работни места (СЕЙН) 2005-2006

 

Описание

  1. Осигуряване на механизъм за дългосрочна устойчивост на Проекта СЕЙН в България.
  2. Изработване на стандарти закачество.

 

Дейности

  • Стратегически документ за развитието на механизъм за изграждане на публично-частно финансиране на социални услуги в общността;
  • Изработване на стандарти и критерии за социални услуги в общността
    подготовка на законодателни предложения и методология на стандарти за социални услуги в общността, основавайки се на най-добрите европейски практики;
  • Участие в междуведомствена работна група за подготовка на предложения за промяна на закона за социално подпомагане и правилника му за приложение. 


Източник на финансиране
ПРООН - България


Участие на БЦНП
Партньор
 
Място на изпълнение
България

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic