Да се борим за правата си (2005-2006)
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Да се борим за правата си (2005-2006)

 

Описание

 

Транспониране на европейското антидискриминационно законодателство

 

Дейности

 

  • Участие в международни конференции в Португалия, Чехия и Белгия, посветени на транспонирането на Европейската директива за заетост в страните членки на ЕС. 
  • Обучение на юристи в България.

 

Източник на финансиране


Участие на БЦНП
Партньор

Водеща организация - БАЛИЗ


Място на изпълнение
България

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic