Участие за всички (2006-2007)
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Участие за всички (2006-2007)

 

Описание

 

 1. Повишаване на капацитета на НПО за провеждане на застъпнчиески кампании и защита срещу дискриминация на хора с интелектуални затруднения; 
 2. Ефективно прилагане на европейското антидискриминационно законодателство и добри практики.
   

Дейности

 

 • Подготовка на предварителен преглед на българското законодателство свързано със защита от дискриминация на лица с умствени увреждания;
 • Работна среща за представяне на прегледа на законодателството и практиките свързани със защита от дискриминация на лица с умствени увреждания;
 • Учебно пътуване до Испания и Португалия;
 • Посещение на конференция в Полша;
 • Издаване на наръчник за защита срещу дискриминация;
 • Национална конференция;
 • Сключено партньорско споразумение юни 2007г. с Комисия за защита от дискриминация.


Източник на финансиране
Европейски съюз, Програма ФАР "Развитие на гражданското общество" 2004

 

Участие на БЦНП
Партньор

Водеща организация - БАЛИЗ


Място на изпълнение
България

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic