Застъпническа кампания за решаване на практическите проблеми на ...
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Застъпническа кампания за решаване на практическите проблеми на децентрализацията (2006)

 

Описание

 

Подготовка на стратегически документ за предизвикателствата пред децентрализацията на социалните услуги в България и организиране на тръжни процедури и представянето му на вземащите решения.
 

Дейности

 

  • Подготовка на стратегически документ за предизвикателствата пред децентрализацията на социалните услуги в България и организиране на тръжни процедури;
  • Проведени 5 срещи с представители на регионални сдружения на общините, както и с представители на централната администрация.

 

Източник на финансиране
Институт "Отворено Общество" - София и Тръст за развитие на гражданското общество в Централна и Изтчона Европа

 

Участие на БЦНП
Партньор

Водеща организация -БАЛИЗ, Проект на Платформа “Социални политики”

 

Място на изпълнение
България

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic