Укрепване на гражданското общество и демократичните структури в ...
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Укрепване на гражданското общество и демократичните структури в Албания (2008-2009)
Описание

Предоставяне на правна и институционална експертиза в процеса на създаване на Фондация Гражданско общество  (институцията, създадена за да предоставя грантове от Фонда Гражданско общество).


Дейности
  •  Коментари по проекта на закон за Фонда за развитие на гражданското общество;
  • Подготовка на грантовата схема на Фонда;
  • Подготовка на всички свързани с грантовата схема документи – апликационна форма, договор и др. ;
  • Подготовка на устройствения акт на Фонда за развитие на гражданското общество;
  • Създаване на процедура за номиниране на представителите на гражданското общество за членове на управителния съвет на фонда;
  • Подготовка на други документи по проекта.       

Източник на финансиране
GTZ

Участие на БЦНП Консулт ЕООД

Подизпълнител
Водеща организация - GOPA Consultants   

Място на изпълнение
Албания

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic