Стажантска програма по правна рамка на НПО за участници от ...
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Стажантска програма по правна рамка на НПО за участници от черноморските страни (2009-2010)
Описание
  1. Да се подобрят познанията в областта на законодателството за нестопански организации по отношение на представители на нестопанския сектор в Черноморските страни;
  2. Да се създадат регионални контакти;
  3. Да се изработи механизъм за обмяна на информация и опит между Черноморските страни.
  4. В допълнение проектът подпомага стратегическото развитие на БЦНП, както и създаването на връзки в региона. 

Дейности


  • Идентифициране на НПО, работещи за подобряване на правната рамка за НПО във всяка една от Черноморските страни;
  • Организиране на стажантска програма на тема правната рамка за НПО, насочена към представители на НПО – та от Черноморските страни;
  • Събиране на информация за всяка една от страните по най-важните въпроси, свързани със законодателството за нестопански организации в Черноморския регион;
  • Създаване на Интернет страница с информация за законодателството за НПО и база данни с нестопански организации, работещи в тази сфера във всяка една от страните;
  • Организиране на регионална среща между представители на НПО от Черноморските страни.   

Източник на финансиране
Институт "Отворено общество" – София, Програма Изток-изток: Партньорство извън граница   

Участие на БЦНП
Водеща организация   

Място на изпълнение
България

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic