Наблюдение и оценка на дейността на Централния регистър на ЮЛНЦ ...
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Наблюдение и оценка на дейността на Централния регистър на ЮЛНЦ (2009-2010)

Описание


Основната цел на проекта е подобряване на ефективността на Централния регистър към Министерство на правосъдието (ЦР) за постигане на прозрачност на дейностите и статута на регистрираните НПО.


Дейности


  • Подготвителни срещи на екипа;
  • Разработване на методология и критерии за оценка на дейността на Централния регистър (ЦР)
  • Изготвяне на въпросници до целевите групи и извършване на анкетно проучване сред НПО;
  • Документално проучване на дейността на ЦР;
  • Срещи и интервюта с представители на администрацията на ЦР и на други институции;
  • Обобщаване на резултатите от проведените проучвания и изготвяне на доклад с оценка за дейността на ЦР;
  • Среща на експертна група за обсъждане на изводите от доклада и  за изработване на план за действие;
  • Информационна кампания;
  • Подпомагане на реализацията на препоръките за подобряване на работата на ЦР.

 

Източник на Финансиране:

Финансов механизъм на европейското икономическо пространство, Фонд за подкрепа на НПО – България


Участие на БЦНП

Водеща организация


Място на изпълнение

България

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic