Легитимност чрез видимост: онлайн база данни на активните български ...
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Легитимност чрез видимост: онлайн база данни на активните български НПО (2009 - 2010)
Описание

Основната цел на проекта е създаването на онлайн база данни на активните български НПО, която да представя възможно най-голям брой неправителствени организации. Базата данни ще съдържа информация за статуса на организациите включени в нея по отношение на тяхната активност, ще бъде лесно достъпна, редовно обновявана и с разнообразни възможности за търсене.Дейности

  • Проучване и каталогизиране на българските НПО;
  • Емпирична проверка на събраните данни;
  • Създаване на онлайн база данни;
  • Кампания за промотиране на интернет страницата, съдържаща базата данни;
  • Предоставяне на услуги на НПО свързани с тяхното присъствие в интернет.

 
Източник на финансиране:
Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа


Участие на БЦНП
Водеща организация

Партньор - фондация Програмен и аналитичен център за европейско право


Място на изпълнение
България


 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic