Засилване на гражданския диалог: към подобряване на ...
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Засилване на гражданския диалог: към подобряване на сътрудничеството между НПО и публичната администрация (2009-2010)

Дейности:

  • 1. Преглед на различни НПО инициативи в сферата на гражданското участие;
  • 2. Срещи с НПО, които са осъществяват дейности в сферата на гражданското участие в процесите на вземане на решения за обединяване на инициативите и усилията;
  • 3. Изработване на правила за гражданско участие и консултиране, които включват основни принципи на взаимодействие, механизъм за организиране на обществени консултации, както и правила за участието на НПО в консултативни органи;
  • 4. Организиране на процес на консултиране на правилата с представители на гражданския сектор и публичната администрация;
  • 5. Застъпническа и информационна кампания в подкрепа на приемането на правилата;
  • 6. Организиране на обучение за представители на администрацията за добра комуникация с гражданския сектор.


Източник на финансиране:

Балкански Тръст за Демокрация

 

Участие на БЦНП

Водеща организация

 

Място на изпълнение

България

 

 

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic