Стопанската дейност: скритият потенциал за нестопанския сектор в ...
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Стопанската дейност: скритият потенциал за нестопанския сектор в България (2010-2012)


Основната цел на проекта е създаването на практически умения на неправителствените организации за развиване на дейности,  които носят приходи и едновременно с това са свързани с мисиите им, както и оказване на подкрепа за стратегическо планиране и развитие на НПО


Проектът е насочен към 3 основни групи:

  1. Неформални граждански обединения и местни, новорегистрирани организации, на които да бъдат представени основните изисквания за дейността на НПО и по-конкретно осъществяването на стопанска дейност от НПО;
  2. НПО с опит, които имат потенциал да започнат развитието на стопанска дейност, свързана с целите и мисията им, чрез обучения за основни бизнес умения и осигуряване на възможност за тестване на бизнес идеи с доказали се бизнес консултанти;
  3. Бизнес структури, които желаят да работят в обществена полза. Те ще бъдат подпомогнати в съставянето и оценката на техните програми за корпоративна социална отговорност. 


Основни дейности:

  • Идентифициране на примери от България и чужбина за успешни бизнес практики на НПО;
  • Публикуване на наръчник за стопанска дейност на НПО;
  • Разработване на модел и провеждане на серия оценки на организации;
  • Обучения и консултации за НПО.


Източник на финансиране:

Фондация "Америка за България" 

 

Участие на БЦНП

Водеща организация


Партньор: Фондация "Програмен и аналитичен център за европейско право"

 

Място на изпълнение

България

 

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic