cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Партньори на БЦНП

Последващи регистрации

След приключване на съдебната регистрация на ЮЛНЦ, която завършва с издаване на съдебно решение за вписване на ЮЛНЦ в съдебния регистър, е необходимо да бъдат извършени следните последващи регистрации:
•    Регистрация в регистър БУЛСТАТ към Агенция по вписванията;
•    Централен регистър на ЮЛНЦ към Министерство на правосъдието за организациите в обществена полза;
•    Регистрация в ДАНС.

Повече информация по темата:
Български център за нестопанско право: www.bcnl.org
Информационен портал за НПО в България: http://ngobg.info/bg/legislation/law.html

назад
Форма за задаване на въпроси свързани със ЗЮЛНЦ. задаване на въпрос