cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

България е включена за първи път в Global Philanthropy Environment Index

7 Май 2018

На 30 април бяха оповестени резултатите от мащабно проучване на средата за благотворителност - Глобалния индекс за средата за благотворителност /Global Philanthropy Environment Index/, познат още като Индекс за свободата на благотворителността /Index of Philanthropic Freedom/.

Докладът е резултат от усилията на повече от 100 експерта от различни държави и е инициатива на Indiana University Lilly Family School of Philanthropy, а партньор за България е Български център за нестопанско право.

Индексът изследва условията за филантропия в 79 страни от 11 региона в света. Той се формира от 5 ключови индикатора, които имат пряко отражение върху свободата на действие на неправителствените организации в рамките на изследваните държави. Ключовите индикатори са: правната рамка за дейността на НПО, регулацията на даряването на местно ниво и даренията извън рамките на собствената държава, политическа среда и социално-културен контекст /последните два индикатора са включени за първи път в изследването/.

Според представените резултати, в 60 % от изследваните икономики има благоприятна среда за благотворителните организации, а в 40 % средата е рестриктивна. Най-голямо предизвикателство за неправителствения сектор е политическата среда, която може значително да подкопае работата на благотворителните организации. Значим фактор е и икономическият контекст. Стабилната икономическа среда с високи икономически показатели, какъвто е БВП на глава от населението, е най-благоприятна и дава значителна свобода на организациите. Целта на Индекса е да се насърчи взаимодействието между правителствата, бизнеса и неправителствените организации като ги подкрепи във взимането на решения, които да създават устойчива и благоприятна среда за благотворителността.

Целия доклад можете да прочетете тук, а с резултатите за България и изводите за средата за благотворителност у нас можете да се запознаете тук.

назад