cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Даваме ново начало с проект „Мога да работя! Подкрепа за трудова реализация за хората с интелектуални затруднения“

2 Януари 2020

Всеки четвъртък Нина приготвя кафе пауза в Къщата на гражданските организации.

Тя прави това с радостна усмивка и желание да одобри следобедните часове на обитателите в Къщата. Практиката ѝ се осъществява в рамките на нейната трудова практика за придобиване на умения за подготовка и обслужване на кафе паузи. Уменията са ѝ нужни, защото мечтае да работи като сервитьор.

Има много младежи с интелектуални затруднения като Нина, а подкрепата за тях е ограничена и недостатъчна.

През ноември заедно с партньорите ни от Фондация „Светът на Мария“ стартирахме проект „Мога да работя! Подкрепа за трудова реализация за хората с интелектуални затруднения“, чрез което ще направим обстойно проучване на потребностите от подкрепа за трудови умения, ще анализираме какво се предлага и ще подготвим модел с предложения както за работата на социалните услуги, така и за нормативни регулации. Вярваме, че след реализирането на проекта ще има още по-успешни и повече услуги, които да подкрепят хората с интелектуални затруднения в тяхното право на труд.

Основната цел на проект „МОГА ДА РАБОТЯ!“ е да предложи модел на иновативна социална форма на подкрепа, за да може една от най-уязвимите групи – хората с интелектуални затруднения – да получи ефективна подкрепа за включване в пазара на труда, по начин, отговарящ на техните потребности и възможности.

Настоящият материал е подготвен в рамките на проект „Мога да работя! Подкрепа за трудова реализация за хората с интелектуални затруднения“ , който се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от партньорите по проекта и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

назад