cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

До 3 юли можете да изпращате своите кандидатури за включване в обществения съвет към Парламентарната Комисия по взаимодействието с НПО и ...

28 Юни 2017

Заинтересованите неправителствени организации могат да участват в избора на техни представители и експерти за членове на Обществения съвет  към Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите /КВНОЖГ/ в 44 Народно събрание. В срок до 3 юли е необходимо да се изпратят заявлението за участие по образец заедно с приложимите документи до Комисията по имейл:  kvnojg@parliament.bg или на адрес: град София, пл."Княз Александър I" № 1, Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите, Народно събрание на Република България.

 

Общественият съвет е форма на партньорство между Народното събрание и структурите на гражданското общество с цел засилване на прозрачността в законодателния процес и осигуряване на обществено наблюдение и контрол върху дейността на законодателния орган. Участието на представителите  на неправителствените организации се осъществява на доброволен принцип, като в състава на съвета се включват общо 21 члена – по един от следните области: 

 

 

 • Развитие на гражданското общество;
 • Развитие на местните общности;
 • Законодателство и публични политики;
 • Правосъдие, вътрешна сигурност и обществен ред;
 • Европейски въпроси и политики;
 • Икономическо развитие;
 • Социални въпроси и пазара на труда;
 • Здравеопазване;
 • Правата на хората с увреждания
 • По политиките за българите в чужбина;
 • Защита правата на човека;
 • Етническите въпроси и миграцията;
 • Правата на жените и равнопоставеност на половете;
 • Младежки въпроси и политики
 • Правата на децата;
 • Образование и наука;
 • Култура и културно- историческо наследство;
 • Екология и околна среда;
 • Физическо възпитание и спорт;
 • Дарителство и доброволчество;
 • Транспорт  и  информационни технологии.

 

 

За да се включат в работата на Обществения съвет, неправителствените организации, подали заявление за участие от съответната област, избират свои представители, които трябва да отговарят на следните изисквания: 1. да са регистрирани при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и да са осъществявали своята дейност не по- малко от 3 години преди датата на подаване на заявлението за участие с предмет в съответната област; 2. да имат опит в разработването, изпълнението, мониторинга  или оценката на стратегии, програми, проекти и политики в посочената област; 3. да притежават експертен капацитет.

 

Правилата и критериите за избор на членове на Обществения съвет към КВНОЖГ можете да видите на страницата на Комисията: http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2592/documents, където са достъпни и всички образци на документи и описание на сроковете за кандидатстване. Български център за нестопанско право кандидатства със свой представител за член на Обществения съвет в областта законодателство и публични политики.

 

назад