cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Добре дошли на обновената интернет страница на Български център за нестопанско право

23 Април 2010

Скъпи колеги и прятели,


Добре дошли на обновената интернет страница на Български център за нестопанско право!


Надяваме се новият облик и функционалност, която Ви предлагаме, да направят www.bcnl.org  още по-удобен за работа и бърз в намирането на необходимата информация. 

 

Каква информация се съдържа на www.bcnl.org и как можете да я откриете?


Интернет страницата съдържа хоризонтално и вертикално меню с бутони. Централната част на страницата представлява новинарски блок. Под него, като акценти, са изведени някои от актуалните проекти, по които работим, както и подбрани анализи и публикации. Важна информация се съдържа в блока „Актуално”.

 

Хоризонтално меню


Бутон „Начало” – отвежда към началната страница.

 

Бутон „За нас” насочва към информация за Български център за нестопанско право – кратко представяне на дейността ни, екипът и Настоятелството на фондацията, годишните ни отчети и списък с основните ни донори.

Бутон „За сайта” съдържа информацията, която четете в момента.

 

Бутон „Проекти” представя проектите и инициативите, по които сме работили в хронологичен ред. Международните инициативи са отделени в самостоятелна категория.

 

Бутон „Новини” съдържа изчерпателен списък с новините, публикувани на www.bcnl.org

 

Бутон „Портал на НПО” е директен линк към www.ngobg.info – Информационният портал на българските неправителствени организации, създаден от БЦНП и фондация ПАЦЕП с подкрепата на Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа.


Бутон „Форум” води към форума към интернет страницата.

 

Вертикално меню:


Бутон „Анализи” отвежда към изготвени от правните експерти на БЦНП анализи, групирани в няколко категории, които представляват основните сфери на дейност на фондацията – правна рамка на НПО, финансова устойчивост на НПО, социално договаряне и гражданско участие. Анализи, които не попадат в нито една от посочените категории ще бъдат представяни в категорията „Други”.

 

Бутон „Законодателство и практика” насочва към колекция от нормативни актове и информация за практиката по тяхното прилагане. За по-голямо удобство са обособени следните категории:

  • Конституция и закони – тук се съдържат текстовете на Конституцията на Република България, както и основните закони, които пряко или косвено оказват влияние върху юридическите лица с нестопанска цел;
  • Други актове – тук се съдържат подзаконовите нормативни актове – правилници и наредби, свързани с дейността на ЮЛНЦ;
  • Данъчна практика – писма и указания за прилагане на данъчните закони, свързани с дейността на ЮЛНЦ;
  • Съдебна практика – практиката на българските съдилища по ключови дела, свързани с дейността на ЮЛНЦ;
  • Международни актове – наднационално нормативни актове, ратифицирани от Република България.


Бутон „Предложения на БЦНП” – тук се съдържат нашите законодателни предложения, стратегически документи и становища.


Бутон „Публикации” – тук ще откриете списък с публикациите ни, кратки анотации към тях и пълните им текстове в .pdf формат. БЦНП разрешава използване на текстове от публикациите с единствено условие да бъде цитиран източникът им, а в електронни документи трябва да се съдържа и линк към публикацията.


Бутон „Други материали” води към презентации от конференции, обучения и събития, организирани от нас, както и към материали, които не могат да бъдат приложени към някои от категориите по-горе.


Бутон „Връзки” – линкове към други интернет страници.

 

В блок „Актуално представяме някои от най-важните новини, публикации, анализи или становища, които да бъдат достъпни „от пръв поглед”.


Картата на Черно море, която се намира под блок „Актуално” представлява бърза връзка с англоезичната Черноморската мрежа за нестопанско право - секция на нашата страница, разработена в рамките на проект финансиран от Програма Изток – Изток на Институт „Отворено общество” – София.


Ако желаете да получавате подбрана важна информация от www.bcnl.org може да се абонирате за нашия Бюлетин (формата се намира под лявото вертикално меню).

 

Не на последно място, с оглед на все по-големия интерес към списъка със счетоводители и счетоводни предприятия в 16 населени места, специализирани в работа с ЮЛНЦ, сме отделили тази информация в отделен бутон – „База данни счетоводни фирми”.

 

Пожелаваме Ви приятни минути  с www.bcnl.org!

назад