cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Документи от юридическите лица с нестопанска цел, които не са извършвали стопанска дейност през годината, подавани пред Национална ...

26 Март 2010

Съгласно указанията за попълване на годишна данъчна декларация по Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО), юридическите лица с нестопанска цел, които не са осъществяват сделки по чл.1 от Търговския закон и/или не са отдавали под наем движимо и недвижимо имущество и/или не са данъчно задължени за данък върху разходите по чл.204, т.2 от ЗКПО за 2009 г., са освободени от задължението за подаване на годишна данъчна декларация.

 

Тези лица, обаче следва да попълнят и представят пред съответната териториална дирекция на Национална агенция по приходите (НАП) Приложение 1010а, в срок до 31 март 2010 г. Наред с приложението, тези лица могат да представят пред НАП и годишния си отчет за дейността до Националния статистически институт (НСИ) за 2009 г., без да подават този отчет отделно пред НСИ.

 

назад