cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

ЕДИННИЯТ ФИНАНСОВ СТАНДАРТ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ Е ПРИЕТ

6 Февруари 2008

С решение на Министерски съвет № 20/21.01.2008 за първи път бе възприет единен финансов стандарт по отношение на финансиране на социалните услуги, представляващи делегирана държавна дейност. Решението е достъпно на интернет страницата на Министерски съвет:

 

http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0036&n=000020&g=

 

Липсата на единен финансов стандарт за всички видове социални услуги делегирана държавна дейност се оказа основна пречка в процеса на децентрализация от 2003 г. насам.

 

В какво се състоеше проблемът?

 

След провеждане на конкурс за възлагане предоставянето на социални услуги отделни общини отказваха да позволят прехвърлянето на всички средства на доставчика, спечелил конкурса, в случаите, когато му е възложена социална услуга делегирана държавна дейност. Общините искаха да прехвърлят само средствата за издръжка, а не и за работните заплати и настояваха не доставчикът, а кметът да бъде работодател на кадрите, ангажирани при предоставяне на услугата. Това, освен, че от правна гледна точка опорочаваше идеята за възлагане на доставката на услугата, създаваше и сериозен проблем за доставчиците, тъй като ги лишаваше от механизми за контрол върху работата на отделните специалисти, а същевременно доставчикът продължаваше да носи имуществена и договорна отговорност за предоставяне на услугата. Поради този проблем, в някои случаи доставчиците избягваха сключването на подобни договори.

 

Така, с въвеждането на единния стандарт се премахва една от основните пречки за възлагането на социални услуги на частни доставчици.

 

назад